Презентация за милосърдната дейност на Българската Православна църква

Презентация за милосърдната дейност на Българската Православна църква – PDF file

Учебно помагало за интегриране на знанието за християнството в часовете по Български език, Роден край и Час на класа в 1 клас

към материалите


Учебно помагало за интегриране на знанието за християнството в часовете по Български език, Околен свят и Час на класа в 2 клас

към материалите