Неделно училище за деца – неделя от 10.00 ч.

Неделно училище за възрастни – неделя от 10.30 ч.

Иконопис за деца и възрастни – неделя от 10.30 ч.